Interne - Externe communicatie
Communicatie bij veranderingsprocessen
Projectcommunicatie

... corporate communicatie

Het realiseren van een gewenste identiteit van een organisatie is onlosmakelijk verbonden met het bewerkstelligen van een gewenst imago. Zorg daarom altijd dat de waarden die van belang zijn voor uw organisatie zowel intern als extern worden gedragen. StraC ondersteunt u bij het realiseren van uw missie en zorgt dat een krachtig corporate beeld van uw organisatie werkelijk deel uitmaakt van de perceptie van uw doelgroep en uw eigen medewerkers.

Lees meer over: ...

->home->visie->... corporate communicatie