Interne - Externe communicatie
Communicatie bij veranderingsprocessen
Projectcommunicatie

Visie op communicatie

Strategische communicatie is voor velen een abstract begrip. Toch zijn de meerwaarde hiervan en de bijbehorende werkzaamheden uitermate concreet. Met strategische communicatie kunt u namelijk uw bedrijfsdoelstellingen zichtbaar maken en doorvoeren in enerzijds uw bedrijfsvoering (interne communicatie) en anderzijds de omgeving van uw organisatie (externe communicatie). Voor de interne communicatie betekent dit, dat uw medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren volgens de waarden die bij uw organisatie passen. Voor de externe communicatie betekent dit, dat u uw doelgroep effectief kunt bereiken met een eenduidige boodschap en de band kunt versterken.

Lees meer over de visie op: ...

->home->visie