Interne - Externe communicatie
Communicatie bij veranderingsprocessen
Projectcommunicatie

Werken aan de gewenste identiteit binnen uw organisatie

De gewenste identiteit van een organisatie heeft betrekking op hoe een organisatie werkelijk zou willen zijn. Daar horen zowel innerlijke als uiterlijke kenmerken bij. Het spreekt voor zich dat de identiteit van een organisatie medebepalend is voor hoe een buitenstaander uw organisatie ziet. Als medewerkers niet werken volgens de waarden die horen bij het imago van uw organisatie, dan heeft dat mogelijk effect op het vertrouwen van uw doelgroep. De opgebouwde reputatie kan dan op zeer korte termijn omslaan in een zeer slechte reputatie. De aanleiding om een identiteit te veranderen, kan dan ook voortkomen vanuit een interne behoefte of vanuit de externe beeldvorming. Ongeacht wat de aanleiding is, de identiteit is te be´nvloeden. Dit vereist echter een gestructureerde interne communicatie die continu aandacht heeft voor de waarden die van belang zijn voor de organisatie.


StraC adviseert en ondersteunt u om de kracht van uw organisatie zichtbaar te maken voor de buitenwereld. Lees meer over de effectieve werkwijze van StraC.

->home->visie->... corporate communicatie->identiteit