Interne - Externe communicatie
Communicatie bij veranderingsprocessen
Projectcommunicatie

Werken aan het gewenste imago van uw organisatie

Het beeld dat een buitenstaander van een organisatie heeft, wordt imago genoemd. Ondanks externe factoren, waar u slechts indirect invloed op kan uitoefenen, kunt u ook uw imago be´nvloeden. De externe beeldvorming is dan ook, net zoals de gewenste identiteit, planmatig te be´nvloeden.


StraC adviseert en ondersteunt u om uw organisatie te onderscheiden van de rest. Lees meer over de effectieve werkwijze van StraC.

->home->visie->... corporate communicatie->imago