Interne - Externe communicatie
Communicatie bij veranderingsprocessen
Projectcommunicatie

... projectcommunicatie

Een goede communicatie rondom projecten, is gewaarborgd als vanaf de opstart van het project oog is voor communicatie. De meerwaarde van communicatie ligt namelijk niet alleen in het communiceren van de eindresultaten naar verschillende doelgroepen, maar ook in de ondersteuning in het proces. Zo kan communicatie bijdragen aan een goedlopende projectorganisatie, waarbij de samenwerking met de partners scherp in beeld is en duidelijk is wie wanneer moet worden betrokken. Ook kan een betere timing van de communicatie plaatsvinden dankzij een goede voorbereidingtijd en een nauwe samenwerking tussen de communicatieadviseur en de projectleider. Daarbij houdt StraC rekening met de reguliere communicatie van de betrokken organisaties. Daarnaast kan de projectleider er volledig op vertrouwen, dat de inhoud begrepen wordt. Alleen op die manier kan de vertaalslag naar de belevingswereld van de doelgroep worden gemaakt.


StraC ondersteunt u bij projecten en zorgt dat een hecht projectteam de behaalde tussenresultaten op het juiste moment eenduidig communiceert. Lees meer
over de effectieve werkwijze van StraC.

->home->visie->... projectcommunicatie