Interne - Externe communicatie
Communicatie bij veranderingsprocessen
Projectcommunicatie

... resultaatgericht

Met StraC bent u verzekerd van duurzame oplossingen die passen binnen de structuur en cultuur van uw organisatie. Daarbij ligt de focus op een duurzame oplossing, zodat uw investering de moeite waard is Ún uitvoerbaar is voor uw eigen communicatieafdeling. Daarnaast worden ook snelle successen geboekt, zodat de effectiviteit niet alleen op de lange termijn merkbaar is. Om de balans te vinden in resultaten op de korte en de (middel)lange termijn, werkt StraC planmatig. Het communicatiebeleid wordt grondig voorbereid en vervolgens gefaseerd ingevoerd aan de hand van concrete mijlpalen.

->home->werkwijze->... resultaatgericht