Interne - Externe communicatie
Communicatie bij veranderingsprocessen
Projectcommunicatie

... concrete resultaten

Bij het verbeteren van de interne communicatie, draagt StraC onder andere bij aan:
 • Meer commitment van leidinggevenden en medewerkers om te werken conform de basiswaarden van de organisatie.
 • Betere afstemming van processen en draagvlak voor samenwerking en gemeenschappelijke doelstellingen.
 • Betere afstemming en samenwerking tussen afdelingen door vroegtijdige betrokkenheid.
 • Betere wederzijdse terugkoppeling en samenwerking tussen leidinggevenden en medewerkers.
 • Een effectievere implementatie van veranderingsprocessen en projecten door planmatig communicatiebeleid.
 • De persoonlijke ontwikkeling van communicatieprofessionals.
 • Betere faciliteiten voor gebruikersondersteuning bij de realisatie van taken.
Bij het verbeteren van de externe communicatie, draagt StraC onder andere bij aan:
 • Versterking van de band tussen de organisatie en de doelgroep.
 • Betere dienstverlening aan klanten.
 • Meer betrokkenheid en participatie van burgers.
 • Versterking van gevoel van partnerschap met de betreffende
  stakeholders.

->home->diensten->... concrete resultaten