Interne - Externe communicatie
Communicatie bij veranderingsprocessen
Projectcommunicatie

... intensieve samenwerking


StraC helpt organisaties om vraagstukken op het gebied van interne en externe communicatie op een gestructureerde wijze op te lossen. Meestal werkt StraC aan strategische opdrachten waarbij tevens ondersteuning wordt gevraagd bij de implementatie. De kracht van StraC ligt dan ook in de combinatie van denken en doen. Zo worden ambitieuze plannen realiteit en ook op de lange termijn uitvoerbaar in de praktijk. Aangezien communicatieadvies altijd moet passen bij de organisatiedoelen en/of projectdoelstellingen, levert StraC maatwerk. Een intensieve samenwerking met u als opdrachtgever is daarbij een eerste vereiste. Bovendien zorgt de jarenlange ervaring ervoor dat StraC zich snel kan inwerken binnen een organisatie.

In nauwe afstemming met u, geven we de strategische communicatie planmatig vorm. De werkwijze van StraC garandeert een evenwichtige benadering van organisatorische en inhoudelijke aspecten van communicatie. Daarbij stemmen we de aanpak voortdurend af op de doelgroep.

->home->diensten->... intensieve samenwerking