Interne - Externe communicatie
Communicatie bij veranderingsprocessen
Projectcommunicatie

... duurzame oplossingen

StraC verankert communicatie in uw bestaande organisatie, zodat uw communicatiestrategie optimaal aansluit bij uw bedrijfsdoelstellingen en -processen. Met StraC bent u verzekerd van oplossingen die passen binnen de structuur en cultuur van uw organisatie. De juiste communicatiestrategie levert een essentiŽle bijdrage aan de strategische bedrijfsdoelstellingen van opdrachtgevers. Zo ondersteunt StraC op het vlak van onder andere beleidsimplementatie, veranderingsprocessen, kwaliteitsborging, verbetering van de dienstverlening, burgerparticipatie en klanttevredenheid. Stapsgewijs helpt StraC u om planmatig de mijlpalen te bereiken. In de praktijk levert dit veelal een gefaseerde implementatie op van het communicatiebeleid. Hierdoor is het mogelijk om zowel in vaste organisaties als in projectorganisaties tussenresultaten terug te koppelen en eventueel tijdig bij te sturen. Daarbij heeft StraC oog voor een hoge mate van betrokkenheid van diverse stakeholders, zodat gaandeweg voldoende draagvlak wordt gecreŽerd. Een planmatige en effectieve werkwijze.

->home->diensten->... duurzame oplossingen