Interne - Externe communicatie
Communicatie bij veranderingsprocessen
Projectcommunicatie

... dienstverlening

Afhankelijk van de behoefte, werkt StraC op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op strategisch niveau zijn dat werkzaamheden, zoals het ontwikkelen van communicatiebeleidsplannen, het (her)inrichten van communicatieafdelingen, het afstemmen van bedrijfsprocessen en het realiseren van commitment en samenwerking tussen organisaties of organisatieonderdelen.

Op tactisch niveau worden communicatiebeleidsplannen vertaald in projectplannen, campagnes, communicatieplanningen en activiteitenjaarkalenders. Bovendien zorgt StraC voor het coŲrdineren van projectplannen/communicatieplannen en het bewaken van planningen en begrotingen. Daarmee waarborgt StraC dat ambitieuze plannen in de praktijk haalbaar zijn en dat de juiste stakeholders worden betrokken. Deze betrokkenheid zorgt ervoor dat nieuwe beleidsplannen ook duurzaam zijn en dat draagvlak wordt gecreŽerd voor de beoogde ambities.

Op operationeel niveau zorgt StraC voor de realisatie van de benodigde communicatiemiddelen en de ontwikkeling van redactieformules,
maar ook voor de vertaalslag van beleid in een begrijpelijke en
eenduidige boodschap. Daarnaast organiseert StraC diverse soorten bijeenkomsten ten behoeve van voorlichting, burgerparticipatie, de
uitwisseling van kennis en ervaring en het stimuleren van
gezamenlijke oplossingsgerichte visies over complexe en integrale
problemen.

->home->diensten->... dienstverlening